Bok op de Haverkist

Bok op de Haverkist

  • Geslacht: Mannelijk

Gezegde: als een bok op een haverkist.
De molenaar haalde uit elke zak een schepel ofwel een grote schep graan voor de landgoedeigenaar en hemzelf. Zijn eigen loon bewaarde hij vervolgens in een stevige kst. Vandaar dat de molenaar -zoals het gezegde luidt- 'als een bok op de haverkist' zat.

Tijdvak

Middeleeuwen