Wonen in het Vechtdal

Wonen in het Vechtdal

Gramsbergen, Ommen, Hardenberg & Dalfsen

De rivier de Vecht ontspringt in Duitsland. Bij Gramsbergen komt zij Nederland binnen. Daarna stroom de rivier verder langs Hardenberg, Ommen en Dalfsen. Het gebied rondom de rivier heet het Vechtdal en daar gaat het om in deze uitgave.

De eerste bewoners van het Vechtdal waren jagers en verzamelaars. Zij verbleven hier vooral in de zomermaanden. De rivier zorgde voor het water dat zij voor hun levensbehoeften nodig hadden. Omstreeks 3000 voor Christus vestigden de eerste landbouwers zich in het Vechtdal. Zij gebruikten de beste grond voor de akkerbouw. De boeren zelf leefden op de hoger gelegen plaatsen.

Wonen langs de Vecht bood aan kooplieden goede mogelijkheden om met andere plaatsen handel te drijven. In de dertiende eeuw hadden de Duitse kooplieden een verbond gesloten om voortaan nauw samen te werken. Dit verbond wordt de Hanze genoemd. Eeuwenlang was de handel over de Vecht erg belangrijk voor de bewoners van het Vechtdal. Pas in de negentiende eeuw kwam hieraan een einde.

Tegenwoordig is het Vechtdal vooral een toeristische trekpleister vanwege de talloze mooie monumenten en het overal aanwezige natuurschoon. Tijdens de stadswandelingen kun je dat zelf ontdekken. Kijk tijdens de wandelingen goed om je heen! Dan krijg je een duidelijk beeld van hoe mensen vroeger in het Vechtdal gewoond en geleefd hebben.