Het mistige mysterie van Depp

Het mistige mysterie van Depp

Het begin en de heenzending

In vervallen staat erft in 1871 de 27-jarige Paulus Anthony van der Borch de bezitting van zijn oom Arend. Paulus Anthony is van plan zich te verloven met Johanna Maria baronesse van Nagell. Hij wil met haar op het kasteel een gezin stichten en besluit daarom tot modernisering van het oude huis. Tot hij overlijdt in 1901, woont hij met zijn vrouw en veertien kinderen - waarvan één jong is gestorven - op kasteel Vorden. 


Gestorven? Zeker is dat allerminst..... vanaf die tijd zijn er vreemde onverklaarbare verschijnselen binnen de Vordense gemeenschap waargenomen. Wat was er waar van de Vloek van Johanna Maria, welk verdriet viel haar ten deel waardoor zij haar liefste kind verborg en opgaf als vermist? Waarom is het graf van dit kind nooit gevonden. Welk verband houdt dit met de schat waarover gefluisterd werd in de dorpen, de herbergen en door de reizigers.

Niemand kent het echte verhaal, de waarheid achter de rondwarende mysterieuze verschijning die sindsdien en tot op de dag van vandaag in het Vordense landschap zijn onrustige bestaan leidt. Tot voorkort, want sinds enige tijd is er een ooggetuige opgestaan die nieuwe aanwijzingen heeft over de rustplaats en het mysterie en de schat van... 


MISTIGE MYSTERIEUZE DEPP.

Het mistige mysterie van Depp