Gilden in Kampen

Gilden in Kampen

Van Kamper Kogge tot Hanzestad

In het westen van Overijssel liggen langs de rivier de IJssel drie steden: Deventer, Zwolle en kampen. De stad Kampen ligt niet alleen aan de IJssel, maar ook aan het ketelmeer, dat weer verbonden is met het IJsselmeer. Vroeger heette het IJsselmeer de Zuiderzee. Er was toen nog geen Afsluitdijk en zo had Kampen een open verbinding over water met de Noordzee.

Over de eerste eeuwen van Kampen is niet veel bekend. De stad is waarschijnlijk in de twaalfde eeuw ontstaan. Uit een oorkonde uit 1251 blijkt dat kooplieden uit Kampen al handelden met steden uit het gebied van de Oostzee. Waarschijnlijk is de stad gesticht door kooplieden die op deze plaats aan de monding van de IJssel hun huizen en pakhuizen bouwden. Er woonden toen ook al boeren die in deze streek de grond bewerkten. Daar is de stad ook naar genoemd. ’Kampen’ zijn namelijk stukjes landbouwgrond die door heggen of sloten van elkaar gescheiden zijn.

Voor Kampen was de ligging aan het water van groot belang. Daardoor konden er veel goederen per schip van en naar de stad vervoerd worden. Kampen werd dan ook een echte handelsstad, met grote bedrijvigheid. In de stad woonden mensen met verschillende beroepen. Er waren bijvoorbeeld meubelmakers, bakkers, slagers en bouwlieden. Al die verschillende handwerkslieden probeerden elkaar te helpen. Daarom hadden zij de gilden opgericht.

Elke beroepsgroep had een eigen gilde. De gildeleden maakten met elkaar afspraken over de prijs en kwaliteit van hun producten. De leden van de gilden vierden met elkaar ook allerlei feesten. Dit deden zij in een gildenhuis. In kampen staat aan de Groenestraat nog zo’n gildenhuis.